Rada Seniorów

Rada Seniorów Gminy Godzianów

Uchwałą Nr XII/47/15 z dnia 26 listopada 2015 roku została powołana Rada Seniorów Gminy Godzianów.
Przewodnicząca Rady Seniorów  – Marianna Dura
Wiceprzewodnicząca Rady Seniorów – Józefa Góraj
Członek – Biskupski Stefan
Członek – Kozłowski Andrzej
Członek – Murgrabia Kazimiera
Członek – Piętka Teresa
Członek – Jadwiga Świderek